Itineraris

Els centres i instituts d'estudis locals i comarcals generen coneixement i activitat cultural. Si ens centrem en els darrers anys, observem una proliferació de les rutes i itineraris culturals en un nou intent per part de les entitats d'apropar la recerca realitzada al major nombre de públics diferents possibles. Es tracta de rutes preparades des del rigor científic i amb registres adaptats a les necessitats dels diferents grups. En aquest apartat teniu el llistat dels itineraris que ofereixen els centres d'estudis per tal que els coneixeu i els tingueu en compte a l'hora de planificar les vostres activitats familiars, escolars o de les vostres entitats.

Cerca d'itineraris