Associació d'Història Rural

Adreça Pl. Sant Josep 1. Arxiu Històric Girona
Codi postal 17004 Població Girona Comarca Gironès
Telèfon --- Fax --- Mòbil ---
Correu electrònic associaciohistoriarural@gmail.com Pàgina web http://www.ddgi.cat/historiarural
Contacte Enric Saguer i Hom Horari ---
Nombre de membres 178 Nombre de socis 0
Activitats
- Publicacions: Biblioteca d'Història Rural. - Butlletí "Mestall" - Jornada d'Història Rural. - Premi Mestall a treballs de recerca de batxillerat.
Relacions
Centre de Recerca d'Història Rural (Universitat de Girona) Patronat Eiximenis de la Diputació de Girona

Enllaços d'interès

Monografies

Revistes

  Centres